top button
Flag Notify
    Connect to us
      Facebook Login
      Site Registration Why to Join

    Get Free Puzzle Updates

Facebook Login
Site Registration

Shadi se pahle bhi Aur Shadi ke baad bhi

0 votes
21,383 views

Ladki ke paas wo konsi cheez hai jo uske paas Shadi se pahle bhi hoti, Aur Shadi ke baad bhi Par Shadi wale Din Nahi hoti

posted Jul 18, 2014 by anonymous

Looking for solution? Promote on:
Facebook Share Button Twitter Share Button Google+ Share Button LinkedIn Share Button Multiple Social Share Button
Similar Puzzles
+1 vote

Ek ladki Ghar mein Baithi thi.
Ghar ka darwaja under se band hai.
Ghar ke bahar ek Aadmi aata hai aur darwaja bajata hai.
Ladki: Kon Hai.?
Aadmi: Teri Sasu aur Meri Sasu ristey mein Maa Beti hai
To darwaje ke bahar wale Aadmi aur Ghar ke under wali Ladki mein kya Rishta hai?

–1 vote

Q.1. Wo Kon Se 3 Fruits Hai Jo Darjan ke Hisab Se Bikte Hai
1. BANANA
2. ORANGE
3. ???

Q.2. Woh Kon Si Sabzi hai Jiske Akhir Me “Tar” aata hai
1. Tamatar
2. Mattar
3. ???

Q.3. Woh Kon Sa Parinda Hai Jiske Akhir mein “Tar” ata Hai
1. Kabutar
2. Tetar
3. ???

Q.4. Aisi Kaun Se Chez Hai Jiske Aakhir Main “DOOQ” aata Ho.
1. Sandooq
2. Bandooq
3. ???

Contact Us
+91 9880187415
sales@queryhome.net
support@queryhome.net
#470/147, 3rd Floor, 5th Main,
HSR Layout Sector 7,
Bangalore - 560102,
Karnataka INDIA.
QUERY HOME
...